Podsumowanie

ETIE to Projekt Partnerski Leonardo da Vinci , który powstał w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Grupę partnerską tworzą cztery kraje: Hiszpania, Belgia, Polska i Turcja. Pomimo różnic, jakie dzielą partnerów , łączą ich wspólne cele i dążenia.


Wszyscy partnerzy to szkoły zawodowe z kierunkiem kształcenia technik elektryk i elektronik.

 

Wszyscy partnerzy pragną doskonalić swoją praktykę pedagogiczną oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z uczniem oraz w zakresie kształcenia zawodowego.

 

Wszyscy partnerzy pragną przyczynić się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów, by zwiększyć ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Wszyscy partnerzy doceniają wartość współpracy, są otwarci na nowe pomysły i strategie uczenia się, pragną czerpać wiedzę z różnych systemów i kultur.

 

Wszyscy partnerzy są zobowiązani do stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie elektryki i elektroniki kładąc nacisk na oszczędzanie energii oraz wykorzystanie energii przyjaznej dla środowiska.


Wszystkie szkoły wspierane są przez cichych partnerów, którzy uczestniczą w kształtowaniu doskonalenia zawodowego , jak również prezentują kulturę pracy w każdym kraju.

 

Wszyscy partnerzy pragną wspólnie szukać nowych rozwiązań w dziedzinie elektryki i elektroniki .


Praca nad wspólnymi zagadnieniami będzie czynnikiem kształtującym międzynarodowe partnerstwo stanowiące o sukcesie projektu.

 

Uczestnictwo w międzynarodowym partnerstwie pozwoli na przepływ informacji pomiędzy partnerami, dzięki czemu zostaną osiągnięte nadrzędne cele projektu:


- Wspólna praca nad " projektami technicznymi ".

- Analiza programów nauczania i innowacyjnych praktyk.

- Analiza profilu kształcenia na kierunku elektrotechnik pod kątem przyszłego zatrudnienia.
- Porozumiewanie się w języku angielskim i dialog międzykulturowy.

 

Poprzez udział w projekcie pragniemy przyczynić się do poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyszłych ELEKTROTECHNIKÓW, by mogli INSTALOWAĆ EUROPĘ.